حقوق خبر

منابع آزمون وکالت

Feed Link JS News

منابع آزمون وکالت 97

  1- حقوق مدنی: منبع: - قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان  - کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر صفایی - کتاب مسئولیت...
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 140
سرخط خبرها: