حقوق خبر

تخلفات انتظامی وکلاء

Feed Link JS News
تخلفات انتظامی وکلاء:

مرور زمان انتظامی

مرور زمان شماره دادنامه : 9111001687 تاریخ صدور دادنامه : 1412/9 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون کلا یدادگستری مرکز کلاسه...
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1582
تخلفات انتظامی وکلاء:

فعالیت وکالتی در آخرین محل قضاوت

وکالت در آخرین محل خدمت قضایی (3 سال) شماره دادنامه : 9111000494 تاریخ صدور دادنامه : 4/4/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2170
تخلفات انتظامی وکلاء:

مشارکت در مدعی به

مشارکت در مدعی به شماره دادنامه : 9111000474 تاریخ صدور دادنامه : 10/3/91 مرج رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2598
تخلفات انتظامی وکلاء

تخلفات عدیده وکیل دادگستری – کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

محکومیت وکیل در دادگاه عمومی شماره دادنامه : 9111001212 تاریخ صدور دادنامه : 1/9/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2989
تخلفات انتظامی وکلاء:

عدم انجام تکالیف کارآموزی

عدم انجام تکالیف کارآموزی بعد از گذشت چهار سال شماره دادنامه : 9111001585 تاریخ صدور دادنامه : 14/11/91 مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2770
تخلفات انتظامی وکلاء:

وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی برنیاید

وقتی به قانونهای موجود در خصوص وکلا دقیق تر نظاره می کنید، بیشتر احساس خطر می نمائید از اولین مرقومه خود در سلسله مطالب بیست قسمتی ، از احساس...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2686
تخلفات انتظامی وکلاء

دریافت حق الوکاله اضافی

ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد ؛میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا" بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۱
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 4408
تخلفات انتظامی وکلاء

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2483
تخلفات انتظامی وکلاء

خیانت وکیل

این موضوع از موضوعاتیست که بسیار در قشر همکاران نادر است اما متاسفانه همان سم پاشی ها و همان عدم فرهنگ سازی صحیح و درست نسبت به وظایف وکلا و عدم...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2700
تخلفات انتظامی وکلاء

افشاء اسرار موکل

وکلا در زمره افرادی هستند که بواسطه شغل و حرفه محرم اسرار موکلین خود می باشند علت آنست که وکیل امین موکل محسوب و موکل بایستی با طیب خاطر و آرامش...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2820
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون

کلیه وکلا و کارآموزان موظفند به محض وصول اوراق فرستاده شده از کانون که عمدتاً جنبه اخطاری دارد را رویت و قبول نمایند چه آنکه یکی از مهمترین...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2666

انتقال قرارداد وکالت

به منظور تنسیق تبیین روابط مالی و نیز درجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی فی مابین وکیل با موکل شایسته است وکلا پیرو قرار دادوکالتنامه قرارداد...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2709
تخلفات انتظامی وکلاء

تجاهر به استعمال مسکر و افیون

تجاهر درلغت یعنی کاری را بصورت علنی و آشکار انجام دادن، ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد؛ ((متخلف از...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1073
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد درصورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد: مواردیکه در قانون به...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1184
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

مواد مرتبط با موضوع : ماده 23 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315: وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 887
تخلفات انتظامی وکلاء

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود

معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل درراستای وظایف وکالتی خود قادر است از آنها بهره بگیرد اما این معاذیر می بایست درست و راست...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 893
تخلفات انتظامی وکلاء

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد

در خصوص این موضوع به صراحت قانونگذار د رماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام می دارد، (( وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 692

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

حقوق نیوز - الف : مواد مرتبط با موضوع:   ماده62-نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 ((وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 779

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

حقوق نیوز - در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند ماده 79 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 636

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد مواد مرتبط با موضوع: ماده 36 قانون وکالت مصوب 1315:در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت...
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2109
سرخط خبرها: