حقوق خبر

حقوق کودکان در جهان

Feed Link JS News

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه (قسمت 1)

حقوق کودکان در مخاصمات...
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 202

تاثیر اخبار جنگ در رسانه ها بر کودکان

  پایگاه خبری حقوق...
۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 837
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 909
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1267
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1248

مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مراجع رسمی...
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1334

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب...
۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 1412
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 2)

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 2011
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 1)

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری...
۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1494

مسئوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئوولیت کیفری...
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1200
اصل برائت

اصل برائت در حقوق کیفری اطفال

پایگاه خبری حقوق نیوز اصل برائت در...
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1088
طفل در نظام حقوقی ایران

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مصادیق طفل در...
۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1498
طفل در نظام حقوقی ایران

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۶
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1177

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

  مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1039
حقوق کودکان در افغانستان

دلایل نقض گسترده ی حقوق کودکان در افغانستان

  دلایل نقض گسترده ی حقوق کودکان در...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 863
حقوق کودکان(Children's rights)

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

  حقوق نیوز- به منظور آشنایی با...
۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 898
کودکان بدسرپرست

کودکان بدسرپرست: تعریف و تاریخچه در جهان و ایران

  تعریف کودکان بی سرپرست یا بد...
۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۰
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 7255
رئیس سازمان بهزیستی

طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین

  طرح سلب حضانت کودکان کار از...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2136
حقوق کودکان در فرانسه

حقوق کودکان بزهکار در فرانسه

  قوانین فرانسه درباره کودکان...
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۳
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1505
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌ مصوب1989+ فیلم

حقوق نیوز- کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون...
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1579
سرخط خبرها: