حقوق خبر

میراث فرهنگی و گردشگری

Feed Link JS News
اکوتوریسم (ecotourism)

تعریف اکوتوریسم چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۹
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1047
خانه عامری ها

خانه عامری ها در دوران زندیه

  در بیشتر نقاط شهر کاشان...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 713

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (قسمت پایانی)

  بازار اصفهان در دوره قاجار...
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 525

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (4)

  در ادامه معرفی تاریخچه بازار...
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 509

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (3)

  در دوران اوزون حسن آق قویونلو...
۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 476

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (2)

  در ادامه معرفی تاریخچه بازار...
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 564

ما می خواهیم مایع تابوت باستانی را بنوشیم؟!

  حقوق نیوز - در پی کشف یک مقبره...
۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۱
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 423

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه

  در دوره باستان، ایرانیان برای اهل...
۳۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 582
سرخط خبرها: