حقوق خبر

نقاشی

Feed Link JS News
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخ...
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: نقاشی
نقاشی قهوه‌خانه ای

نقاشی قهوه‌خانه ای در تاریخ هنر ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 788
دسته بندی: نقاشی
نقاشی قهوه‌خانه ای

نقاشی قهوه‌خانه ای در تاریخ هنر ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 535
دسته بندی: نقاشی

پدیده مرموز نگاه مونالیزا رد شد

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 330
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 508
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 385
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخ...
۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۰
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 742
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت اول)

  تاریخ نقاشی ایران...
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 676
دسته بندی: نقاشی
سرخط خبرها: