حقوق خبر

نقاشی

Feed Link JS News

پدیده مرموز نگاه مونالیزا رد شد

  پایگاه خبری حقوق نیوز پدیده مرموز نگاه مونالیزا رد شد بسیاری معتقدند چشم‌های نقاشی «‌مونالیزا» اثر «لئوناردو داوینچی»‌...
۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 68
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخ نقاشی ایران گچبری رنگی و نقاشی دیواری از هنرهای رایج در عصر اشکانی بودند. آقار برجای مانده...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 118
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخ نقاشی ایران برخورد شرق با غرب اسکندر مقدونی با لشکرکشی به سوی شرق بر تمامی سرزمینهای...
۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 119
دسته بندی: نقاشی
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت دوم)

  تاریخ نقاشی ایران سبک درباری نخستین بار در سده ی نهم قبل از میلاد است که دو قوم آریایی ماد و پارس مطرح می شوند. حضور...
۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۰
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 248
دسته بندی: نقاشی
منبع: نقاشی ایران از دیرباز تا امروز

تاریخ نقاشی ایران (قسمت اول)

  تاریخ نقاشی ایران دوران کهن تحولات هنر تصویری ایران از روزگار پیشاتاریخی آغاز شد. روند چندهزار ساله ی هم‌آمیزی سنتهای...
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 271
دسته بندی: نقاشی
سرخط خبرها: