حقوق خبر

اشعار برگزیده

Feed Link JS News

شعر گمشده - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز شعر گمشده...
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: اشعار برگزیده

هر جایی - فروغ فرخزاد

  پایگاه خبری حقوق...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 251
دسته بندی: اشعار برگزیده

من نه منم - مولانا

پایگاه خبری حقوق نیوز من نه...
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 392
دسته بندی: اشعار برگزیده

رویا - فروغ فرخزاد

پایگاه خبری حقوق...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 365
دسته بندی: اشعار برگزیده

بیمار - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز بیمار...
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 370
دسته بندی: اشعار برگزیده

قصه ی شهر سنگستان - مهدی اخوان ثالث

پایگاه خبری حقوق نیوز قصه ی...
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 379
دسته بندی: اشعار برگزیده

رانده - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق...
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 376
دسته بندی: اشعار برگزیده

آرزوی پرواز - پروین اعتصامی

پایگاه خبری حقوق نیوز آرزوی...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 401
دسته بندی: اشعار برگزیده

خاطرات - فروغ فرخزاد

پایگاه خبری حقوق نیوز خاطرات...
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 394
دسته بندی: اشعار برگزیده

بازگشت - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق...
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 327
دسته بندی: اشعار برگزیده

آب - سهراب سپهری

پایگاه خبری حقوق...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 318
دسته بندی: اشعار برگزیده

ای شب - نیما یوشیج

پایگاه خبری حقوق نیوز ای...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 318
دسته بندی: اشعار برگزیده

تاسیان - هوشنگ ابتهاج

پایگاه خبری حقوق...
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 412
دسته بندی: اشعار برگزیده
فروغ فرخزاد

شعله ی رمیده - فروغ فرخزاد

پایگاه خبری حقوق نیوز شعله ی...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 314
دسته بندی: اشعار برگزیده
احمد شاملو

بهار خاموش - احمد شاملو

  پایگاه خبری حقوق نیوز بهار...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 303
دسته بندی: اشعار برگزیده
برتولت برشت

نان مردم - برتولت برشت

پایگاه خبری حقوق...
۰۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 687
دسته بندی: اشعار برگزیده
سعدی

گفتم آهن دلی کنم چندی - سعدی

  پایگاه خبری حقوق...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 581
دسته بندی: اشعار برگزیده
علی اکبر دهخدا

یاد آر ز شمع مرده یاد آر - علی اکبر دهخدا

پایگاه خبری حقوق نیوز یاد آر ز...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 1545
دسته بندی: اشعار برگزیده
دیوان شمس

زهی عشق زهی عشق - دیوان شمس

پایگاه خبری حقوق...
۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1495
دسته بندی: اشعار برگزیده
برتولت برشت Bertolt Brecht

خیلی زود آموختم- برتولت برشت

پایگاه خبری حقوق نیوز خیلی زود...
۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1117
دسته بندی: اشعار برگزیده
سرخط خبرها: