حقوق خبر

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور3


 

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به‌عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/16

شماره رای نهایی: 9309970221500134

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت ب.الف. به‌طرفیت مجموعه انتشارات گ. به خواسته تعیین داور، دادگاه باملاحظه قرارداد شماره 164 ق مورخ 18/11/90 و 17/11/90 نظر به اینکه شرط داوری متضمن مرضی‌الطرفین بودن داور است که با عدم رضایت هر یک از طرفین در تعیین داور این شرط محقق نمی‌شود و مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور ناظر به‌شرط داوری بوده نه تعیین داور مرضی‌الطرفین، لذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت حاضر را قابل استماع ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ب.الف. به‌طرفیت مجموعه انتشارات گ. نسبت به دادنامه شماره 495-31/4/92 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تعیین داور مرضی‌الطرفین موضوع قراردادهای عادی 18 و 17/11/90 با صدور قرار ردّ دعوی مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان به نظر این دادگاه تعیین داور مرضی‌الطرفین حاصل توافق طرفین قرارداد می‌باشد و لاغیر زیرا به‌طور مطلق جهت حل اختلاف تراضی به داوری نشده بلکه قید مرضی‌الطرفین در تعیین داور اغیار، اعم از اشخاص و محاکم را از مداخله منع می‌کند. علاوه بر آن عبارت انتهایی ماده 7 قرارداد حکایت از داوری به‌صورت کدخدامنشی در حد صلح و سازش دارد و با این وصف طرفین قرارداد مخیر به قبول یا عدم پذیرش نظر داور می‌باشند و چنین رأیی واجد اوصاف رأی داوری به‌عنوان جانشین رأی دادگاه که موجب فصل خصومت می‌باشد نیست مهم‌تر آنکه درخواست تعیین داور امر ترافعی نیست و دادگاه با تصمیم اداری موضوع را بررسی می‌نماید و در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم در زمره آراء که در برگیرنده احکام و قراردادها می‌باشد نیست و اقتضای اقدام دادگاه نیز تصمیم بوده نه قرار. علی‌ایحال با استدلالی که گذشت موضوع قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

 

دانلود تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: