حقوق خبر

اثر گذشت شاکی خصوصی در کلاهبرداری

آیا در مورد مجازات کلاهبرداری، دادگاه می تواند پس از گذشت شاکی خصوصی به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری (ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سابق) به کمتر از یک سال حبس، صادر کند؟


 

 آیا در مورد مجازات کلاهبرداری، دادگاه می تواند پس از گذشت شاکی خصوصی به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری (ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سابق) به کمتر از یک سال حبس، صادر کند؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

اعمال تخفیف موضوع ماده 277، در حدود مقررات است و به استناد تبصره یک ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه اخیر الصدور امکان صدور حکم کمتر از یک سال در اجرای ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری وجود ندارد.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

رای وحدت رویه و تبصره یک ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به رسیدگی ابتدایی دادگاه است و دلالتی بر اقدامات تخفیف پس از صدور حکم ندارد و ماده 277 حکم خاص را بیان می کند و از شمول تبصره استنادی در نظر اکثریت خارج است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری را ممنوع کرده و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم مشعر بر همین معناست ؛ به عبارت دیگر، قاضی نمی تواند با اعمال کیفیات مخففه، مجازات مرتکب را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تخفیف مجازات را در (حدود قانون) تجویز کرده است. حدود قانون، همان مقررات تبصره یک ماده 1 قانون فوق الاشاره و رای وحدت رویه مربوط به آن است؛ بنابراین، در اعمال ماده 277 نیز نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری را به کمتر از یک سال حبس محکوم کرده بر این اساس، نظر اکثریت موجه به نظر می رسد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: