حقوق خبر

کلاهبرداری تلقی شدن خرید و فروش چک های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن ها

شخص «الف» تعداد ده فقره چک مسافرتی مجعول را کلاً به مبلغ هفتصد هزار تومان خریداری و در منزل شخص «ب» و با اطلاع و علم نامبرده از مجعول بودن چک ها گذاشته سپس تعدادی از آن را به شخص «ج» به مبلغ سیصد هزار تومان و تعداد دیگر را به شخص «د» بدون اخذ مبلغ جهت خرج در بازار تحویل و دارندگان چک های مجعول آن ها را خرج و در قبال آن، کالا خریداری می کنند اتهام هر یک را مشخص فرمایید.


 

شخص «الف» تعداد ده فقره چک مسافرتی مجعول را کلاً به مبلغ هفتصد هزار تومان خریداری و در منزل شخص «ب» و با اطلاع و علم نامبرده از مجعول بودن چک ها گذاشته سپس تعدادی از آن را به شخص «ج» به مبلغ سیصد هزار تومان و تعداد دیگر را به شخص «د» بدون اخذ مبلغ جهت خرج در بازار تحویل و دارندگان چک های مجعول آن ها را خرج و در قبال آن، کالا خریداری می کنند اتهام هر یک را مشخص فرمایید.

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

اتهام شخص «ب» که با علم به مجعول بودن چک ها، اجازه گذاشتن آن ها را در منزل خود داده معاونت در استفاده از سند مجعول است. اتهام «ج» و «د» که با خرج چک ها در بازار، کالا خریداری کرده اند کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول بوده که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات علی حده ای ندارد و در نهایت به مجازات بزه کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

اتهام شخص «الف» نسبت به شخص «د» که در قبال واگذاری آن ها (چک های مجعول) مبلغی اخذ نکرده به لحاظ تهیه وسایل ارکاب جرم چک های مجعول، معاونت در کلاهبرداری است و در خصوص اتهام شخص «الف» نسبت به «ج» که «الف» با دریافت مبلغ سیصد هزار تومان، تعدادی از چک ها را به «ج» با علم و اطلاع از مجعول بودن چک ها واگذار نموده اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت همکاران محترم عقیده دارند که با فرض اطلاع «ج» از مجعول بودن چک ها بزه استفاده از سند مجعول و سایر جرائم محقق نشده، چرا ک «ج» از جعلی بودن چک ها اطلاع داشته هرچند مبالغی هم بابت خرید آن ها پرداخته است. ضمناً اجماعاً عقیده دارند شخص «ج» جهت مطالبه مبلغ سیصد هزار تومان پرداختی بابت خرید چک های مجعول نمی تواند به شخص «الف» مراجعه کند چرا که بر اساس قاعده اقدام، خود شخصاً به ضرر خود اقدام کرده است.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

قضاوت در مورد اتهام شخص «الف» نسبت به «ج» عقیده دارند نظر این که در تحقق بزه استفاده از سند مجعول، جهل گیرنده سند مجعول شرطنیست و با صرف استفاده از سند مجعول، واگذاری توسط شخص «الف» و با فرض علم و اطلاع «ج» ، نیز بزه مذکور تحقق یافته است، جهل شخص گیرنده در خصوص مراجعه یا عدم مراجعه به واگذار کننده موثر است؛ چرا که در صورت علم نمی تواند به واگذار کننده سند، جهت مطالبه مبالغ تادیه شده مراجعه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

خرید چک مسافرتی مجعول از ناحیه «الف» فاقد عنوان کیفری به نظر می رسد، اما فروش تعدادی از آن به «ج» و تحویل تعدادی دیگر به «د» بدون اخذ وجه، استعمال سند مجعول است و عمل «د و ج» که در قبال چک های مجعول کالا خریداری می کنند، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است که چون هر دو بزه ضمن عنصر مادی واحد تحقق می یابد از مصادیق تعدد معنوی بزه بوده و مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی است و مجازات جرمی برای مرتکب تعیین می شود که مجازات آن اشد است. اقدام «ب» که چک های مجعول را در منزل خود نگه داشته فاقد وصف مجرمانه به نظر می رسد و با شقوق مختلف معاونت در جرم نیز انطباق ندارد. بدیهی است که چنانچه اقدامات وی دارای اوصاف و شرایط مقرر در ماده 554 قانون مرقوم باشد، از آن جهت قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: