حقوق خبر
طلاق

مهریه در برابر طلاق

چنانچه زنی درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشد به دلیل آنکه طلاق در قانون ایران حق مرد است لذا باید رضایت مرد را برای طلاق جلب کند

پایگاه خبری حقوق نیوز

مهریه در برابر طلاق

چنانچه زنی درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشد به دلیل آنکه طلاق در قانون ایران حق مرد است لذا باید رضایت مرد را برای طلاق جلب کند.

بايد توجه داشت همانطور كه مهريه حق زن است طلاق نيز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دليل مشروع و به واسطه كراهتى كه از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگيرد بايستى رضايت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.

اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق كند حاكم مى‏تواند مرد را به رعايت حقوق زناشويى الزام، تعزير و نهايتا طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا کند، از اين رو زن مى‏تواند كليه مهريه خود را مطالبه كند و از شوهر ناسازگار خويش جدا می‎شود.

 لیكن اگر زن بخواهد بدون دليل مشروع و بدون اينكه شوهر از وظايف شرعى و قانونى خود كوتاهى كرده باشد و صرفا به دليل كراهت از شوهر از او جدا شود بايستى رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب کند كه اين امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

بر این اساس رضایت شوهر برای طلاق در بسیاری موارد با گذشت زن از مهریه محقق می شود. زن با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب مى‏كند و از لجاجت مرد می‌كاهد.

در واقع به دلیل آنکه درخواست طلاق از طرف زن مطرح شده است،  زن براى رهايى خود  از مهریه می گذرد. بديهى است بر اساس این قانون كسى كه می‎خواهد به خواسته ‏اى دست يابد بايد از خواسته ديگرى چشم‏‌پوشى كند و اين معنا ندارد كه زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهريه.

البته در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به طلاق در ایران قوانینی مبتنی بر تساوی حقوق هر دو طرف می باشد سالهاست مباحث مختلفی مطرح شده است که بحث در مورد آنها در این مجال نمی گنجد.+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: