حقوق خبر

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

پرسش: شخصی خود را مدیر عامل شرکت بازرگانی معرفی می نماید و مدارک ارائه شده، موید ادعای وی است. اگر این شخص محل اقامت شرکت را در کارت شناساسیی از یک شهر به شهر دیگری تغییر دهد، آیا عمل وی جعل محسوب می شود؟


 

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

پرسش: شخصی خود را مدیر عامل شرکت بازرگانی معرفی می نماید و مدارک ارائه شده، موید ادعای وی است. اگر این شخص محل اقامت شرکت را در کارت شناساسیی از یک شهر به شهر دیگری تغییر دهد، آیا عمل وی جعل محسوب می شود؟

اتفاق نظر

صرف تغییر در نشانی و در فرض سوال موجب قلب حقیقت و جعل و نتیجه اضرار به غیر نیست اما با عنایت به مفاد قانون تجارت، چنانچه با وصف تغییر در کارت شناسایی و ادامه عملیات تجاری باعث به دست آوردن مال شود، نتیجه چنین عملی به کلاهبرداری منجر و عنوان جرم کلاهبرداری مصداق دارد.

www.newslaw.net

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

در خصوص سوال فوق دو فرض متصور است:

هر گاه صادر کننده کارت شناسایی، همان مدیر شرکت باشد، در این فرض تغییر مندرجات آن در مورد نشانی شرکت مصداق جعل نیست.

چنانچه کارت مذکور با مهر یا امضای دیگری باشد، تغییر مندرجات آن با وجود سایر ارکان بزه (از جمله قصد تقلب و قابلیت اضرار به غیر) ممکن است مصداق جعل محسوب شود.+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: