حقوق خبر

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا

پرسش: چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا کند و امضایش هیچ شباهتی با امضای «ب» نداشته باشد جرم جعل تحقق یافته است؟


 

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا

پرسش: چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا کند و امضایش هیچ شباهتی با امضای «ب» نداشته باشد جرم جعل تحقق یافته است؟

اتفاق نظر

در فرض مسئله با توجه به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می شود که در هیچ یک از مواد مذکور، شبیه سازی به عنوان شرط، قرار داده نشده است و در ماده 523 قانون مذکور نیز مقنن به طور صریح عبارت «ساختن امضای اشخاص» را آورده است؛ بنابراین، در مانحن فیه، جرم جعل محقق شده است و نظریه شماره 7681/7-15/11/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.

www.newslaw.net

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

شبیه سازی امضاء شرط تحقق جعل نیست، همین که شخصی با تقلب به جای صاحب حساب، چک را امضا کند این عمل نوعی سند سازی است و تحت عنوان جعل قابل پیگرد می باشد هرچند امضا شباهتی با امضای صاحب حساب نداشته باشد.

بدیهی است چنانچه امضا کننده چک وانمود کند که چک از حساب جاری خودش است و پس از امضاء آن را به دیگری واگذار و در ازای آن مالی تحصیل کند، عمل او توسل به وسایل متقلبانه است و مصداق کلاهبرداری است. مثل موردی که دسته چکی پیدا و از آن به طریق فوق سوءاستفاده کند بدون آن که صاحب حساب را بشناسد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: