حقوق خبر

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

(اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - براى صدور گذرنامه جهت رانندگان و كمك رانندگان و ميهمانداران ترانزيت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعايت موارد زير الزامى است:
۱- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - ارائه معرفى‌نامه كتبى از بنگاه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاى مسافربرى يا باربرى كه از طرف وزارت راه‌وترابرى فعاليت آنها مجاز شناخته شده است دائر بر اشتغال متقاضى در بنگاه يا مؤسسه و يا شركت‌هاى مزبور به شغل رانندگى يا كمك رانندگى يا مهماندارى كه توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۲- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - ارائه تعهدنامه مبنى بر عدم اشتغال به شغل ديگرى غير از رانندگى يا كمك رانندگى يا ميهماندارى كه توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۳- ارائه برگ عدم محكوميت مؤثر كيفرى.
۴- ارائه برگ عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى.
تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - صدور گذرنامه براى رانندگان يا كمك رانندگان يا ميهمانداران موضوع اين قانون كه داراى محكوميت مؤثر كيفرى هستند ولى از تاريخ پايان محكوميت ايشان ۲ سال گذشته باشد به شرط معيل بودن با رعايت ديگر موارد فوق مجاز مى‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند ۱ و ۲ اين ماده، در دادگاه صالح راننده و كمك راننده و ميهماندار متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مدت پنج الى ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و كمك راننده و ميهماندار ترانزيت محروم مى‌شود.
در صورتى كه تخلف، مربوط به صدور معرفى‌نامه خلاف باشد صادركننده معرفى‌نامه خلاف از طرف شركت يا مؤسسه يا بنگاه موضوع بند ۱ اين ماده، با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به مجازات تعزيرى محكوم مى‌شود.
 
پایگاه خبری حقوق نیوز - مجموعه قوانین


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: