حقوق خبر

تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم دهنده مربی رانندگی

پرسش : در مورد بزه های جرح و قتل غیر عمد که هنگام تعلیم رانندگی به وقوع می پیوندند مسئولیت کیفری متوجه تعلیم گیرنده است یا تعلیم دهنده؟ و اگر تعلیم دهنده فاقد کارت مخصوص تعلیم رانندگی باشد مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟


 

تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم دهنده مربی رانندگی

پرسش : در مورد بزه های جرح و قتل غیر عمد که هنگام تعلیم رانندگی به وقوع می پیوندند مسئولیت کیفری متوجه تعلیم گیرنده است یا تعلیم دهنده؟ و اگر تعلیم دهنده فاقد کارت مخصوص تعلیم رانندگی باشد مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟

1-در صورتی که تعلیم گیرنده حین تعلیم گرفتن ضمن رانندگی تعلیمات و دستورات معلم را عیناً اجرا کند مع ذلک منجر به تصادم یا شخصی گردد که منتهی به جرح و قتل او شود تعلیم گیرنده مسئولیت جزایی ندارد بلکه تعلیم دهنده که کنترل تعلیم گیرنده را در حین رانندگی در اختیار دارد جزائاً مسئول شناخته می شود.

ولی اگر تعلیم گیرنده در حین رانندگی دستورات و تعالیم معلم را به کار نبندد و رعایت نکند و تخلف او به کیفیتی باشد که برای تعلیم دهنده هم رفع اثر آن تخلف ممکن نباشد و منجر به تصادمی گردد تعلیم گیرنده متخلف مسئولیت کیفری ناشی از آن تصادم را خواهد داشت.

2-بر فرض تعلیم دهنده کارت مخصوص تعلیم رانندگی را نداشته باشد و آموزشگاه رانندگی هم نداشته باشد ولی شهربانی محل او را واجد صلاحیت تشخیص دهد و اجازه دهد که با ماشین های مخصوص رانندگی که دارای دو کلاج و دو ترمز و سایر مشخصات مقرر در آیین نامه اجرایی موسسات حمل و نقل باشد اقدام به تعلیم رانندگی کند در حکم کسی است که کارت مخصوص تعلیم رانندگی را داشته باشد، زیرا صدور کارت مخصوص طبق آیین نامه مذکور موکول به وجود شرایطی است که فرض بر این است که آن شرایط موجود بوده است، لذا حکم آن همان است که فوقاً بیان شد.

نظریه مشورتی شماره ... مورخ 8/7/1353 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

www.newslaw.net+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: