حقوق خبر
ازدواج موقت (صیغه)

مطالبه مهریه در ازدواج موقت (صیغه)+ فیلم آموزشی

پایگاه خبری حقوق نیوز

مطالبه مهریه در ازدواج موقت (صیغه)+ فیلم آموزشی

در اصطلاح ازدواج موقت ( صیغه ) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه نیز می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.

در ازدواج موقت رعایت تمامی شرایط اساسی در نکاح دائم لازم است و موانعی که برای انعقاد نکاح دائم شناخته شده در این نکاح نیز لازم است. در ازدواج موقت ( صیغه ) علاوه بر شرایطی که برای صحت نکاح دائم باید رعایت شود دو شرط دیگر نیز لازم است:

تعیین مدت

یعنی باید مدت آن مشخص باشد و اگر مدت معین نگردد منقطع نخواهد بود و دائم است و باید ابتدا و انتهای آن معین شود.

تعیین مهریه

مهریه مالی است که در نکاح اعم از دائم و غیر دائم (صیغه) از طرف شوهر به زن داده می شود، ذکر مهریه در ازدواج موقت شرط صحت آن است و به محض وقوع عقد نکاح بر شرط تمکین، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر دخل و تصرفی در آن بنماید.

در ازدواج موقت شرط تعیین مهریه و تعیین مدت عقد یک شرط اساسی محسوب می شود و در صورتیکه مدت یا مهریه قید نشود، عقد دچار اشکال می شود.

تعیین مهریه یکی از ارکان و شروط اصلی در ازدواج موقت است تا جایی که طبق ماده 1095 قانون مدنی در نكاح منقطع عدم تعیین مهر در عقد، موجب بطلان است.  با استناد به ماده قانونی فوق، عقد موقت بدون تعیین مهریه باطل است و این در حالی است که در عقد دائم اگر همان لحظه مهریه تعیین نشود، باطل نبوده و می توان بعد از مدتی آن را تعیین کرد.

اگر با وجود مطالبه مهریه در ازدواج موقت توسط زوجه، مرد از پرداخت آن امتناع ورزد، امکان مطالبه مهریه در ازدواج موقت از طریق مراجع قضایی برای زن وجود دارد.

برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت، اگر سند رسمی ازدواج موجود باشد، می توان به اداره رسمی اجرای ثبت مراجعه نمود. در این حالت ابتدا از دفتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ به شوهر خواهد شد. در صورت عدم پرداخت مهریه ظرف مهلت مقرر در اجراییه، مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت ابلاغ و امکان ممنوع الخروج کردن شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد. اما در سایر موارد با مدارک اثباتی، در صورتی که مبلغ مهریه در ازدواج موقت تا بیست میلیون تومان باشد از طریق تقدیم دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت به شورای حل اختلاف، و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، از طریق دادگاه خانواده، مطالبه مهریه در ازدواج موقت انجام خواهد شد. تمامی مراحل رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت، مانند مطالبه مهریه در ازدواج دایم است.

مشکل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در جایی قابل تصور است که طرفین صرفا مبادرت به خواندن صیغه محرمیت نموده اند و سند رسمی برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت ندارند. راه اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، شهادت دو شاهد مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن می تواند راهگشا باشد. البته در این گونه موارد اقرار طرفین مهم ترین مدرک اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت می باشد.

نحوه اثبات اصل ازدواج موقت در مواردی که با سند رسمی ثبت نشده است، کیفیت شهادت شهود جهت اثبات ازدواج موقت، در مواردی که مرد منکر زوجیت است، نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت، چگونگی مطالبه مهریه بالای 110 سکه در ازدواج موقت و همچنین نحوه مذاکره و ارسال اظهارنامه قانونی جهت مطالبه مهریه در ازدواج موقت، نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل خانواده که تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد، دارد.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی+ 2
مخالفم - 0
سرخط خبرها: