حقوق خبر
افراد مداخله جو و فضول - افراد خسیس و ناخن‌خشک

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

افراد خسیس و ناخن خشک افرادی خودپرست، فاقد بخشندگی و دست و دلبازی، بدقلق، بدون حس شرمندگی و گناه، خسیس، سلطه جو، مضطرب، ترسو، بدبین، ضعیف، دچار احساس ناامنی، باریک بین، عصبی، از نظر عاطفی رشدنیافته، لجباز و تهدیدکننده هستند که غالباً هم ادای قربانیان مظلوم را درمی‌آورند


 

17- افراد مداخله جو و فضول

افراد مداخله جو و فضول- افراد این دسته طعنه زن، گستاخ، اهل پیش‌داوری، بی شرم، مرعوب کننده، سلطه جو، شریر، خودستا، حسود، وقیح، دارای زبان تند و تیز، غیبت کننده، عیب جو، مداخله گر، سرکش، فضول، پررو، مهاجم، آزاردهنده، خودخواه و کارشکن هستند.

افراد این گروه با غیبت های خویش دیگران را به کارهای ناروا تحریک می کنند تا بعداً سوژه ای جدید از آن بسازند. اینها به نام دوست، همکار، یا قوم و خویش، در همه ی امور شما اعم از زندگی شغلی و خصوصی تان وارد می شوند تا با تحریک و تشویق شما به کاری اشتباه، بعدها از آن مستمسکی درست کنند تا آبروی شما را ببرند.

آنها درباره ی شما با دیگران فقط غیبت یا اظهارنظر نمی کنند، بلکه در اصل حتی با دیگران دیدارها و گفتگوهایی را برنامه ریزی می کنند و ترتیب می دهند تا درباره ی شما و اشتباهات یا مسائل خصوصی تان به گفتگو بپردازند و شخصیت و آبروی شما را به بازی بگیرند. افراد جای گرفته در این دسته همواره سعی دارند مردم را دچار مشکل و دردسر کنند یا زندگی آنها را نابود یا دچار تلخی و مصیبت کنند.

از آنجا که اینها به زندگی خود کمتر توجه دارند سعی می کنند زندگی شان را از طریق پرداختن به امور زندگی دیگران پر کنند، در اصل زندگی آنها با مداخله و پرداختن به زندگی دیگران و ایجاد دردسر پر می شود و مفهوم می یابد.

بیشتر بخوانید:

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پنجم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

 

18- افراد خسیس و ناخن‌خشک

اینها افرادی خودپرست، فاقد بخشندگی و دست و دلبازی، بدقلق، بدون حس شرمندگی و گناه، خسیس، سلطه جو، مضطرب، ترسو، بدبین، ضعیف، دچار احساس ناامنی، باریک بین، عصبی، از نظر عاطفی رشدنیافته، لجباز و تهدیدکننده هستند که غالباً هم ادای قربانیان مظلوم را درمی‌آورند.

افراد این دسته چنان خود را بی ارزش می پندارند که تا چیزی ارزان یا مجانی نباشد خود را لایق داشتن آن نمی دانند.

در بسیاری موارد حتی می بینیم اینها نه تنها در خرج کردن خسیس هستند، بلکه در زمینه ی محبت نشان دادن و تعریف و تمجید از دیگران نیز امساک می کنند. بیشتر صحبت‌هایشان حول محور پول و نگرانی از پس اندازِ بیشتر می گذرد. مثلاً اینکه برای خرید یک چیز چقدر پول پرداختند، چه چیزی را مفت توانستند به دست بیاورند، یا چگونه با چانه زدن و زرنگی تخفیف گرفتند و البته همه ی اینها را با افتخار به حساب زرنگی و هوش خود می گذارند.

در واقع بگوییم اینها به قدری درگیر پول روی پول گذاشتن و کمتر خرج کردن هستند که در واقع تصویر بزرگ تر و حقیقی، یعنی زندگی را فراموش کرده اند. مثلاً وقتی با دوستانشان به رستوران می روند معمولاً آخرین کسی هستند که دستشان را برای گرفتن صورتحساب دراز می کنند و اگر مجبور به پرداخت صورت حساب شوند آن قدر بالا و پایین و مرور می کنند تا قدری از آن بکاهند و حتی برای پشیزی اضافه تر با پیشخدمت رستوران به مجادله می پردازند؛ و آنچه در انتها به آن می رسند فراری دادن اطرافیان و بیگانه شدن دوستان با آنهاست.

مهم نیست افراد خسیس چقدر پول و درآمد و موقعیت شغلی یا مالی خوب دارند؛ خسیس بودن آنها باعث می شود همه ی محاسن و موقعیت آنها نادیده گرفته شود و کسی برای آنها ارزش و احترام قائل نباشد. همان گونه که کنفوسیوس فیلسوف بزرگ چینی می گوید، دوستی و معاشرت با آدمی را که ارزش دوستی ندارد هیچ گاه بخشی از زندگیتان قرار ندهید.

بیشتر بخوانید:

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

 

منبع: آدم‌های سمی: چگونه نقش آدم‌های سمی را در زندگیتان شناسایی، کنترل و خنثی کنید- لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز- مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: