حقوق خبر
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

در بسیاری موارد شما می توانید عبارت سمی یا زهرآگین یک فرد را با لحنی متقابل به خود او بازگردانید. گاه فرد خیال می کند جمله ای که به شما گفته زیرکانه و بامزه بوده است، اما شما هم می توانید با جمله ای بجا و در عین حال آمیخته به شوخی، زهرش را به خودش بازگردانید

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی
 

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

2- شگرد شوخی

شما در برخورد با فرد سمی نه تنها می توانید با شگرد تخلیه ی تنفسی فشار عصبی را از درون خود بیرون برانید، بلکه می توانید در برخورد با چنین فردی خود را سرگرم هم بکنید. فکر کنید تا به حال چند بار پیش آمده که ساعت ها بعد از رویارویی با یک فرد سمی به خود گفته اید کاش فلان جواب را به او داده بودم یا کاش فلان واکنش را نشان داده بودم.

تاکنون چند بار برای تان پیش آمده که در حالی که در بستر خود دراز کشیده و آماده ی یک خواب آرام هستید ناگاه به یاد بیاورید که آن روز در برخورد با یک آدم ناجور، جواب مناسب و جانانه ای به او نداده اید و سپس به ملامت خود می پردازید. در حالی که با به کارگیری شگرد شوخی در برخورد با فردی سمی نه تنها می توانید واکنش بجا و مناسبی نشان دهید بلکه اسباب تفریح و خنده را هم برای خود فراهم کرده اید.

این روش به این صورت است که در مواجهه با چنین موقعیتی، پس از به کارگیری روش تخلیه ی هیجانی از طریق تنفس، راجع به چیزی خنده دار فکر کنید. بهتر است همزمان با استفاده از روش تخلیه ی تنفسی این شگرد را نیز به کار گیرید. یعنی برای لحظه ای راجع به چیزی فکر کنید که شما را خوشحال می کند یا لبخند به لب شما می آورد یا باعث خنده ی شماست؛ چیزی مثبت که به قولی روحیه ی شما را بهتر می کند.

در بسیاری موارد شما می توانید عبارت سمی یا زهرآگین یک فرد را با لحنی متقابل به خود او بازگردانید. گاه فرد خیال می کند جمله ای که به شما گفته زیرکانه و بامزه بوده است، اما شما هم می توانید با جمله ای بجا و در عین حال آمیخته به شوخی، زهرش را به خودش بازگردانید.

اگر گمان می کنید که آن قدر حاضر جواب یا شوخ طبع نیستیدکه به موقع شوخیِ مناسبی در آستین داشته باشید، راهش این است که در این زمینه قدری تمرین کنید، به شئخی های دیگران توجه کنید و سعی کنید قدری از آنها شوخ طبعی یاد بگیرید و حتی به کتاب ها و پایگاه های اینترنتی طنز و لطیفه مراجعه کنید. در برخی موارد شما ناچارید جواب شوخی های آزاردهنده یا حرف های نامربوط دیگران را با همان روش خودشان به شان بازگردانید. شاید توجه کرده باشید که زمانی که فردی جمله ای زهرآگین به شما می گوید و شما با شوخ طبعی مناسب و در عین حال دندان شکنی جوابش را می دهید، آن فرد در نظر خودش و دیگران تا چه حد از گفته ی خود احساس حماقت می کند و در عین حال شما هم احساس می کنید از خشم درونی تان کاسته شده است.

در بسیاری مواقع افراد دلشان می خواهد از این فن استفاده کنند ولی احساس می کنند در آن لحظه جواب و شوخی مناسبی در آستین ندارند، که تغییر این حالت محتاج قدری تمرکز بر استفاده از این روش است. اگر شما فردی حاضر جواب نیستید و در هر لحظه پاسخ مناسبی ندارید، شاید دلیلش نداشتن تمرین کافی در این زمینه است؛ یعنی هیچ گاه تا به حال این روش را در مقابله با افراد سمی در نظر نگرفته بودید، ولی از زمانی که مصمم شوید در مواقع لازم جواب مناسبی به فرد متخاصم بدهید، کم کم متوجه خواهید شد که در این زمینه پیشرفت کرده اید، یعنی دیگر بدون تلاش یا سکوت زیاد پاسخ مناسبی به ذهنتان خواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - موضوعات عمومی

 

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: