حقوق خبر
ازدواج

24 سوال که می توانید درباره مسائل مالی پیش از ازدواج بپرسید

با نامزدتان در مورد مسائل مالی صحبت كنید. نظر او را نسبت به نحوه اداره مسائل مالی بپرسید. ھر چه اطلاعات كامل تری از او و انتظارات خود داشته باشید، بھتر می توانید تصمیم گیری كنید.

24 سوال که می توانید درباره مسائل مالی پیش از ازدواج بپرسید
 

حقوق نیوز - پژوھش ھا نشان می دھد پول يکی از عوامل اصلی سوء تفاھم ھای زوج ھاست.

سوزان بايردر نويسنده «پرسش ھای مشكل ؛ 100 سؤال مھمی كه از نامزدتان می توانید بپرسید» می گويد: ازدواج امیدھا، آرزوھا و ترس ھای مالی خاص خود را به ھمراه دارد. بسیار مھم است كه تصوير روشني از توقعات، انتظارات و خواسته ھاي خود داشته باشید. با نامزدتان در مورد مسائل مالی صحبت كنید. نظر او را نسبت به نحوه اداره مسائل مالی بپرسید. ھر چه اطلاعات كامل تری از او و انتظارات خود داشته باشید، بھتر می توانید تصمیم گیری كنید.
نظر او را نسبت به بیمه درمانی، بیمه عمر، صرفه جويی در محدوديت ھای مالی موجود، محل اقامت، ھزينه رھن، اجاره و وام، و ھزينه ادامه تحصیل بپرسید. ادامه تحصیل مستلزم فداكاری ھمسران است. زيرا بايد مخارج اضافی را برای تحصیل شما اختصاص داد. از طرفی در صورت ادامه تحصیل، شايد فرصت كافی برای كار كردن نداشته باشید. طرح چنین مسائلي بسیار مشكل است. ولی باعث می شود حالا و پس از ازدواج خیالتان راحت باشد و تصمیم گیری تان بر اساس واقعیات موجود باشد نه رؤياھا و آرمانھا.

اگر فرھنگ خانواده تان اجازه نمی دھد خودتان اين مسائل را مطرح كنید، از والدين بخواھید آنھا را بپرسند.
پرسش ھای زير به شما كمك مي كند تا تصوير روشن تري از وضعیت مالی آينده داشته باشید:

1- درآمد ماھانه خواستگارتان چقدر است؟

2- آيا كار كردن ھر دوی شما لازم است؟
3- اگر خانم كار نكند، آيا ھمسر، خانه داری را باارزش می داند؟

4- برای گذران زندگي چقدر درآمد كافي است؟
5- چگونه بايد خرج كرد؟ چه ھزينه ھايي در اولويت است؟
6-  آيا با نحوه خرج كردن يكديگر توافق داريد؟ با چه مواردی موافق و با چه مواردي مخالفید؟
7- اگر ھر دو كار مي كنید، پولتان را با ھم خرج مي كنید يا جداگانه؟
8- چه مبلغي (ھر دو) در بانك داريد؟
9- اگر خواستگارتان شغل آزاد دارد، چه مقدار از درآمدش را پس انداز يا سرمايه گذاري می كند و چه مقدار را خرج می كند؟
10- چه كسي مسئولیت برنامه ريزي مالي را در درازمدت برعھده مي گیرد؟
11- براي داشتن احساس امنیت، چه مقدار پول كافي است؟
12- چند درصد از درآمد را پس انداز مي كنید؟ آيا نامزدتان با پس انداز در بانك موافق است؟
13- چه كسي حساب دخل و خرج را دارد؟ چه كسي قبوض آب، برق، تلفن و گاز را می پردازد؟

14- در صورت بیمه نبودن نامزدتان، آيا با بیمه اختیاري (خويش فرم ا) ھر دو شما موافق است؟
15- آيا نامزدتان بايد خرج والدينش را بدھد؟ در صورت پاسخ مثبت ماھانه چقدر از درآمدش را به اين کار اختصاص مي دھد؟
16- اگر خداي نخواسته ازدواج تان به طلاق منجر شود آيا می تواند مھريه را پرداخت كند؟
17-  آيا او با خريد وسايل اضافی برای منزل يا كادو برای دوست موافق است؟
18-  آيا نامزدتان می پذيرد كه دارايي قبل از ازدواج مثلاً زمین، خانه و ماشین به اسم خودتان باشد؟

19- آيا خواستگارتان بدھی ندارد و ورشكست نشده است؟ در صورتی كه بدھي دارد تا چه مدت پس از ازدواج چه مبلغی بايد پرداخت كند؟
20- آيا مي توانید حساب جداگانه اي براي ھزينه ھاي منزل داشته باشید؟ يا ھر كسی بخشی از درآمد خود را برای آن اختصاص دھد؟
21-  آيا موافقید كه حساب پس انداز جداگانه اي داشته باشید؟
22- اگر پس از ازدواج با پول كار ھر دو شما خانه يا ماشین خريداری شود، آيا موافقید كه سند آن به نام ھر دو باشد؟
23- اگر پس از ازدواج با بحران مالی يا ورشكستگی روبه رو شويد چه می كنید؟

24- آيا موافقید مبلغی را براي موارد غیره منتظره نظیر ھزينه عمل جراحی يا بیمارستان پس انداز كنید؟

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: نکات خواندنی قبل از ازدواج

پایگاه خبری حقوق نیوز+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: