حقوق خبر
پولشویی Money Laondering

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت سوم)

CNTO به مسوولين مبارزه با پول شويD اجازه مD دهد شبكه هاD پرداختD كه مورد ظن استفاده در اهداف نامشروع قرار گرفته اند را هدف قرار دهند

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت سوم)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

پولشویی چیست؟ راه های مبارزه با آن کدام است؟

مبارزه با پول شويی در شبكه های پرداخت

يك روش پيشنهادي براي دنبال كردن ردپاي پول هاي كثيف در فضاي شبكه CNTO نامیده می شود که ترکیبی از بزارهای بازرسی سنتی و غیر سنتی است. CNTO بر اساس قانون رازداری بانك تدوين شده است و اطلاعات محرمانه مشتريان را منتشر نم يكند و تنها به دنبال يافتن نقل و انتقال وجوه مشكوك در شبك ههاي پرداخت می باشد. CNTO در موارد بسيار زيادي شبيه GTO مي باشد . با اين تفاوت كه محدوده عمل CNTO كل شبكه هاي پرداخت مي باشد در حاليكه محدوده عمل GTO يك منطقه جغرافيايي است و شامل تعداد معيني از بانك ها و موسسات مالي مي باشد. تعداد پرسنل در GTO زياد است كه بايد كليه ثب تها و داده ها را مورد بازبيني قرار داده و موارد مشكوك را استخراج كنند ولي در CNTO

تعداد پرسنل كم است و وظيفه بررسي داده ها بر عهده نرم افزارهاي كامپيوتري مي باشد . درجه استفاده از تكنولوژي و سخت افزارها در GTO محدود است اما در CNTO از تكنولوژي بالا استفاده مي شود . در GTO پيدا كردن پول هاي كثيف مستلزم همكاري موسسات مالي است تا معاملات مخفي كشف گردند. اما در CNTO تنها لازم است كه نر مافزارهاي طراحي شده بر روي دستگا ههاي ارائه دهنده خدمت در شبکه هاي پرداخت نصب شود تا بطور خودكار اطلاعات و داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.

CNTO به مسوولين مبارزه با پول شويي اجازه مي دهد شبكه هاي پرداختي كه مورد ظن استفاده در اهداف نامشروع قرار گرفته اند را هدف قرار دهند. در واقع CNTO يك ابزار تكميلي براي افزايش توان بازرسان قانوني مي باشد . بدين منظور GTO های سنتي مي توانند با استفاده از تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات از شبكه، عملكرد خود را بهبود بخشند. آژانس هاي امنيتي از ابزارهاي خودكار بيشتري براي جمع آوري اطلاعات در زمينه نقل و انتقالات پول و سرمايه استفاده مي كنند كه CNTO يكي از اين ابزارها می باشد.

اثرات پول شويی بر اقتصاد كلان

با توجه به تنوع فعاليت هاي غيرقانوني و بزهكارانه و حجم وسيع از پول هاي كثيف و غيرقانوني حاصله و تطهير اين پول ها و ادغام در اقتصاد كشورها، حجم گسترده اي از پول هاي در جريان در كل دنيا، پول هاي كثيف مي باشند. همچنين به علت گسترش روز افزون سازمان هاي غير قانوني به خصوص با باز شدن درهاي كشورهاي كمونيستي به بازار اروپا و در كل به بازار جهاني، ابعاد وجود مافيا در كل فعاليت هاي اقتصادي زيرزميني وسعت زيادي پيدا نموده است. به عنوان مثال پول هاي حاصله از مواد مخدر كه همه ساله در سطح بين المللي تطهير مي شود، بين ٣٠٠ تا ٦٠٠ ميليارد دلار آمريكا بوده و سهم كشوري مانند كانادا به تنهايي در اين ميان بين ٥ تا ١٧ ميليارد دلار است.

در قطعنامه اي كه در ژوئن سال ١٩٩٨ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد( قطعنامه 4/20 – S) تخمين زده شد كه حداقل سالانه ٢٠ ميليارد دلار پول تطهير مي شود. در نتيجه عمليات پول شويي در سطح اقتصاد كلان و در كليه سطوح تاثير مي گذارد.

از اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان مي توان گفت، ميان بزهكاري و تقاضاي پول در جريان (Currency) ارتباط وجود دارد. اين ارتباط بين دهه ٨٠ و ٩٠ ميلادي تغيير نموده است . در اين دهه، يك افزايش ناگهاني در جرايم باعث افزايش تقاضاي پول نقد گشته است ولي در حال حاضر افزايش در تبهكاري باعث كاهش تقاضاي پول در جريان م يشود. به عبارت ديگر افزايش ١٠درصدي در جرايم به كاهش ١٠ درصدي در تقاضاي پول در جريان و ٦ درصد كاهش در تقاضاي كل پول منجر مي شود. اين تغيير رابطه به علت تغيير در روش هاي پول شويي و تغيير مكان يابي سيستم بانكي و پول نقد به طرف بازارهاي مالي موازي و همچنين رشد ابزارهاي غيرپولي و افزايش تجارت پاياپاي و تهاتري (شبيه مبادله يك كشتي اسلحه با مواد مخدر) مي باشد.

رشد پول شويي در قالب فعاليت هاي زيرزميني نيز، به علت عدم ثبت در GNP کشور، سیاست های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زیرا عدم وجود آمارهای صحیح GNP مسلمًا باعث تغيير سياست هاي پولي و مالي دول تها خواهد گرديد. اگر چه ثبت اين جرايم در ترا زها سبب پيچيده تر شدن آنها و درنتيجه مديريت دولت بر سياست ها خواهد گرديد. همچنين پول شويي اثرات نامطلوبي بر روي تقاضاي كل پول و نوسانات نرخ بهره و بي ثباتي نرخ ارز در سطح بازارها دارد. همچنين از موارد ديگر، اثرات توزيعي درآمد ناشي از پول شويي مي باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در سطوح وسيعي، فعاليت هاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به پس انداز كنندگان كوچك يا از سرماي هگذاري هاي شفاف به سمت سرماي هگذاري هاي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت كرده و در نتيجه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد . براي مثال، وجوه بدست آمده از فرار مالياتي در آمريكا به سمت سرمايه گذاري هاي با انعطاف پذيري بيشتر ولي با ريسك بالاتر در بخش هاي تجاري كوچك هدايت شده است . زيرا فرار مالياتي، اختلاس و پارتي بازي در اين بخش ها بسيار متداول بوده و باعث رشد سريع و سودآوري اين بخش هاي تجاري و بازارها خواهد شد.

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت سوم)
 

پول شويي داراي اثرات غير مستقيمي بر اقتصاد كلان نيز خواهد بود . مبادلات قانوني به علت وجود آلودگي غير قانوني خواهند شد . براي مثال، بعضي از مبادلات تجاري با شركاي خارجي، اگر چه بصورت قانوني انجام مي پذيرد ولي به علت ارتباط با عامل پول شويي، عواقب زيانباري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. به طور معمول، اعتماد به بازارها و ميزان سودآوري آنها به علت استفاده وسيع از پارتي بازي ها، اختلاس و كلاهبرداري مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين پول هايي

كه از اعمال خلافي غير از گريز مالياتي بدست مي آيند تمايل دارند كه از ماليات فرار كرده و در نتيجه موجب ناهماهنگي در اقتصاد خواهند شد.

يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه بطور غير قانوني از كشورها مي باشد . به اين صورت كه جرم و جنايت در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار رخ مي دهد ولي پول هاي ناشي از اعمال خلاف به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شود.

كوييرك ( Quirek 1966) با يك آزمون تجربي رابطه ميان رشد GDP و پول شويي را براي ١٨ كشور صنعتي براي اولين بار آزمون نموده است. در اين تحقيق مشخص شد كه افزايش پول شويي در دوره زمانی 90- 1983 منجر به کاهش معینی در نرخ رشد سالانه GDP گردیده است.

بیشتر بخوانید:

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت اول)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت دوم)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت چهارم)
 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: پول شوئي و را ههاي مبارزه با آن - عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اقتصادی

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: