حقوق خبر
بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

مفهوم حق السعی و مزد در قانون کار


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

مفهوم حق السعی و مزد در قانون کار

حق السعی کلیه دریافت های قانونی را که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک به عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن دریافت می نماید حق السعی می نامند.

مزد عبارت از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می شود که همان مزد عام است، ولی مزد خاص مزدی است که بدون مزایا باشد و آن مزد و مزایای ثابت به تَبَع شغل است و در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد مبنا عبارت از مزد گروه و پایه می باشد. مزد مبنا، محاسبه بسیاری از مزایای پرداختی به کارگر نیز می باشد از جمله مزایای کار، دستمزد ایام بیماری، پرداخت مزد روزهای تعطیل، مرخصی ها، اضافه کاری مستمری از کارافتادگی، حق بیمه. مزد ممکن است بصورت روز مزد یا کار مزدی باشد یا تلفیقی از این دو حالت که کار مزد ساعتی نامیده می شود.

چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد و در این حالت به آن حقوق می گویند.

 

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده کتب حقوقی+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 1
منتشر نشده : 1

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: