حقوق خبر

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

شگرد آینه‌گونگی فرد سمی را وا می دارد تا خودش هم انعکاس رفتار و گفته ی ناپسندی را که در حق شما مرتکب شده یا بر زبان آورده، مشاهده کند

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 4
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

4- شگرد آینه‌گونگی

شگرد آینه‌گونگی فرد سمی را وا می دارد تا خودش هم انعکاس رفتار و گفته ی ناپسندی را که در حق شما مرتکب شده یا بر زبان آورده، مشاهده کند.

حسن روش آینه در این است که شما مجبور نیستید با کسی گلاویز شوید یا بر فرق کسی بکوبید تا او را متوجه رفتار اشتباهش کنید، بلکه تنها با انعکاس آینه وار رفتارش در مقابلِ او، چشمانش را به روی زشتی رفتارش باز می کنید. به این طریق تغییر رفتار ناگهانی را در او خواهید دید.

باور کنید در برخی موارد باید افراد متوجه رفتار خصمانه و ناپسندشان کرد و یکی از روش ها، استفاده از همین شگرد آینه است. بدین ترتیب فوراً مشاهده می کنند که رفتارشان با شما یا دیگران می تواند دارای چه انعکاس بیرونی باشد. با استفاده از این ترفند نه تنها شما به آنها گوشزد کرده اید که رفتارشان با شما تا چه حد ناشایست بوده بلکه باعث می شوید همان حس ناخوشایندی که با رفتارشان در شما ایجاد کرده اند به خودشان هم دست دهد.

خوب است بدانید که استفاده از شگرد آینه برای کودکان نیز بسیار موثر و مناسب است. شگرد آینه کودکان را قادر می شازد تصویر رفتار نامناسب خود را از طریق شخص ثالث مشاهده کنند و به واقع ببینند که رفتارشان در چشمِ دیگران چگونه می آید.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - موضوعات عمومی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: