حقوق خبر
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت اول)

برپایی سلطنت صفوی در پیش از دو سده به طور کلی پیامدهای زیر را برای فرهنگ و ساختار سیاسی کشور به همراه داشت: شاخص هایی مانند احیای سنت سلطنت، دستیابی به جغرافیای تاریخی ایران، ایجاد ساختار نظامی و سیاسی جدید، گسترش مذهب شیعه در مقام مذهب رسمی کشور، ایرانی کردن اسلام، ترقی و تعالی زبان فارسی در سازمان های دیوانی و سیاسی، آرامش نسبی داخلی و گسترش پدیده ها و آثار فرهنگی / هنری

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت اول)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

صفویه آغاز دورانی است که بسیاری از ساختارهای فرهنگ سیاسی دهه ها و سده های بعد از آن شکل گرفت. به گفته زرین کوب، تقریباً یک قرن بعد از مرگ تیمور لنگ، از میان هرج و مرج و تجزیه و تفرقه یی که درگیر و دار سرکردگان طوایف ازبک و تیموریان در ماوراءالنهر و در کشمکش ترکمانان سیاه گوسفند و سپید گوسفند با یکدیگر و با بقایای خاندان تیمور و چنگیز در ایران رخ داد، ایران پیر به صورت ناگهانی و برخلاف انتظار، بعد از نهصد سال که از سقوط ساسانیان می گذشت دوباره به یک دوران وحدت سرزمینی، دولت ملی و تمامیت نسبی قدم گذاشت. این تحول را محققان اعتلای ایران به مرحله دولت ملی خوانده اند و با اندک مسامحه می توان دوران صفوی و پس از آن را که در این شرایط به وجود آمد و ادامه یافت به همین عنوان تلقی کرد.

در حقیقت برپایی این حکومت با آن مرزها و ساختارها خود مهمترین عامل شکل بخشی فرهنگ سیاسی سال های بعد بود. زیرا در داخل همین ظرف و بستر است که می توان درباره مسائل و موضوعات دیگر فرهنگ سیاسی ایران سخن گفت. برپایی سلطنت صفوی در پیش از دو سده به طور کلی پیامدهای زیر را برای فرهنگ و ساختار سیاسی کشور به همراه داشت: شاخص هایی مانند احیای سنت سلطنت، دستیابی به جغرافیای تاریخی ایران، ایجاد ساختار نظامی و سیاسی جدید، گسترش مذهب شیعه در مقام مذهب رسمی کشور، ایرانی کردن اسلام، ترقی و تعالی زبان فارسی در سازمان های دیوانی و سیاسی، آرامش نسبی داخلی و گسترش پدیده ها و آثار فرهنگی / هنری.

بیشتر بخوانید:

 

بیشتر بخوانید:

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت دوم)

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت سوم)

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت چهارم)

اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام

اندیشه ی سیاسی در ایران در دوران صفویه

فره ایزدی اساس ساختار سیاسی در ایران باستان

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: انقلاب و فرهنگ سیاسی ایران - حمیدرضا اسماعیلی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات ایران

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: