حقوق خبر
لاموریت

نظریه پرخاش جویی لاموریت

نظریه پرخاش جویی در زمره نظریه های زیست روانی قرار می گیرد. لاموریت رفتار و فعالیت مجرمانه را منتج از اضطراب ناشی شده از تضاد میان خرد زیستی و انسان اجتماعی می داند

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظریه پرخاش جویی لاموریت

نظریه پرخاش جویی در زمره نظریه های زیست روانی قرار می گیرد. لاموریت رفتار و فعالیت مجرمانه را منتج از اضطراب ناشی شده از تضاد میان خرد زیستی و انسان اجتماعی می داند. به عقیده او مستقیم ترین وخشن ترین طریقه رهایی از واکنش هیجانی و اضطرابی ناشی از نارضایتی و ناکامی، انجام رفتار پرخاشگرانه است. فروید و بسیاری دیگر از روانکاوان نیز ناکامی و محرومیت را عاملی در پرخاشگری های مستقیم (تخریب و ویرانگری) و غیر مستقیم( در اشکال فرافکنی، نمادسازی، تصعیدی) می دانستند. در نظریه ناکامی - پرخاشگری دو روانشناس مشهور میلر و دالارد که تاثیر مشترکی از رویکردهای روانکاوی و رفتار گرایی پذیرفته اند، این سازوکار به نحو روشنی مفهوم سازی شده است. اولین واکنش و رفتار بلافاصله در مواجهه با ناکامی و شکست اعم از اقتصادی، جنسی، اجتماعی، هویتی و شخصیتی، شغلی و تحصیلی دست یازیدن به رفتارهای پرخاشگرانه است.

رفتار بزهکارانه از هر نوعی، نوعی واکنش پرخاشگرانه در مقابل محرومیت و فقر و شکست و نارضایتی است.

بیشتر بخوانید:

جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت اول)

جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت دوم)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: