حقوق خبر
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 3

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد

 

پایگاه خبری حقوق نیوز

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی

ویژگی های حقوق معنوی

1-غیرقابل انتقال بودن: به این معنا که پدیدآورنده اثر برای همیشه مالک معنوی اثر تلقی می شود. اگرچه حقوق مادی آن را به دیگری واگذار کرده باشد. به عبارت دیگر نمی توان با توافق حقوق معنوی یک اثر را به شخص دیگری منتقل نمود.

2-محدود نبودن به زمان و مکان: حقوق معنوی بر خلاف حقوق مادی در زمان و مکان خاصی محدود نمی گردد و برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب اثر نیز به نام او باقی خواهد ماند.

اصولاً پدیدآورنده یک اثر کسی است که نام وی بر روی اثر است یا به طریق دیگری مورد اشاره قرار گرفته باشد.

مجازات ها در قانون حماین از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

1-جرم نشر، پخش یا عرضه غیرقانونی اثر غیر به نام خود یا دیگری

ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده اثر منتشر یا عرضه کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

به نظر می رسد مواردی که ناقضان مالکیت های فکری از راه نشر، پخش یا عرضه ی غیرقانونی اثر یه بهره برداری مادی کلان دست یافته اند، نه تنها میزان کیفر وضع شده با اهداف مجازات ها همخوانی ندارد، ممکن است مجرمان حرفه ای، بدون شرکت در عملیات اجرایی جرایم پیش گفته شده با استخدام افرادی به صورت فاعل معنوی مرتکب این جرایم گردند. در این صورت، مسئولیت کیفری اصلی متوجه مباشر جرم است و افراد مذکور فقط معاون جرم محسوب می شوند.

2- جرم چاپ، پخش و نشر غیرقانونی ترجمه به نام خود یا دیگری

ماده 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام یا دیگری چاپ یا پخش کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

3- جرم سوءاستفاده از نام، عنوان یا نشان ویژه معرف اثر غیر

ماده 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 :« نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی مه القاء شبهه کند به کار برد.»

4- جرم اقتباس از اثر دیگری، بدون رعایت تشریفات قانونی

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»

5- جرم تغییر، تحریف و نشر غیرقانونی آثار ادبی و هنری

ماده 19 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

6- خصوصیات جرائم و مجازات ها

-قابل گذشت بودن بزه ارتکابی: جرائم و مجازات های مقرر در قانون حمایت جنبه عمومی ندارد لذا از جمله تخلفات و جرائم قابل گذشت می باشد.

- تعقیب بزهکار نیاز به شکایت خصوصی دارد.

- ممکن است متخلف علاوه بر محکومیت کیفری در صورت مطالبه مدعی خصوصی به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به متضرر نیز محکوم گردد.

- قابلیت آگهی مفاد حکم محکومیت در روزنامه ها. با توجه به اهمیت موضوع و نظر به این که در اثر تخلف به حیثیت و اعتبار پدیدآورنده لطمه وارد می شود انتشار حکم محکومیت محکوم علیه در مطبوعات به منظور اعاده حیثیت و تامین اعتبار معنوی صاحبان حق کاملاً ضرورت دارد به همین دلیل قانون به محکوم له حق داده که از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که مفاد حکم به هزینه وی در روزنامه ها اگهی شود.

نتیجه گیری

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمان های مزبور، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمان ها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوری ها و پیشرفت های نسل امروز کسب کنند، در پی دارد.

امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای واردکنندگان این تکنولوژی مسئله ای غیرقابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می توان با دیدی عمیق تر و آینده نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد.

مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت های بین المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت همگامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است. اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بازاریابان و ذی نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است.

حق مالکیت معنوی به معنی حقوقی قانونی است که به فعالیت های غیرمادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیت های فکری و معنوی تدوین کرده اند که اولی القای وضعیت و بیان قانونی به حقوق اقتصادی و اخلاقی مخترعان در اختراعات شان و نیز حقوق عامه مردم در دستیابی به آن اختراعات است و دلیل دوم ارتقای خلاقیت و کاربرد نتایج آن و نیز تشویق مشارکت مردم در توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

بیشتر بخوانید:

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 1

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 2

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم علیه حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران - حمزه اسفندیاری بیات - یاسر شاکری

پایگاه خبری حقوق نیوز - دانشگاهی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: