حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 1)

قاضی همانند یک انسان موجودی جایزالخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

هنگامی که بخواهیم به اثار و عواقب تخلفات انضباطی در هر دستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار می بایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم وگرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیرپوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلول هایی معین به وجود خواهد امد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت می تواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول ودر فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.

قاضی همانند یک انسان موجودی جایزالخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟ راههای پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آن چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا منتفع می گردند؟

اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:

1-علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی

2- علل و عوامل درون سازمانی

3- علل و عوامل برون سازمانی

علل و عوامل ناشی از معیارهای فردی در بروز تخلفات انتظامی قضات

اساسی ترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است. قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد، بدون مبنا و از عدالت و میزان به دور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد.

- ضعف علمی قضات

قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدن اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش، هلاکت فردی، هرج و مرج، اغتشاش اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است.

به جرأت می توان گفت که این مورد یکی از مهم ترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می باشد، به طوری که به صراحت می توان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر می کنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم. این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه درذهن و حافظه خود دارند نیست. در این راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 2)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: