حقوق خبر
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

زمانی که فردی علناً به شما توهین می کند یا حرفی نامربوط می زند، شگرد رویارویی مستقیم بسیار موثر و کاربردی است. اگر در مواجهه با چنین شخصی در آن لحظه آن قدر حضور ذهن نداشتید که بلافاصله با شگرد شوخی یا شگرد آینه با او مواجه شوید، بهتر است از این شیوه استفاده کنید؛ بدین صورت که شجاعانه در مقابل فرد بایستید و صراحتاً به او بگویید حرفی که به شما زده باعث ناراحتی و خشمتان شده است


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

5- شگرد رویارویی مستقیم(ابراز صریح)

زمانی که فردی علناً به شما توهین می کند یا حرفی نامربوط می زند، شگرد رویارویی مستقیم بسیار موثر و کاربردی است. اگر در مواجهه با چنین شخصی در آن لحظه آن قدر حضور ذهن نداشتید که بلافاصله با شگرد شوخی یا شگرد آینه با او مواجه شوید، بهتر است از این شیوه استفاده کنید؛ بدین صورت که شجاعانه در مقابل فرد بایستید و صراحتاً به او بگویید حرفی که به شما زده باعث ناراحتی و خشمتان شده است.

شگرد رویارویی مستقیم مانع از آن می شود که شما قربانی فرد سمی شوید. مطمئن باشید دیگران نیز وقتی ببینند شما توانسته اید بایستید و از احساس و غرورتان دفاع کنید، شما را تحسین خواهند کرد. در هنگام استفاده از این شگرد در نظر داشته باشید که حتماً در مقابل آن فرد بایستید و رودرو و در حالی که مطمئن هستید صدای تان به خوبی و با قدرت و شهامت به گوش فرد می رسد، با کلامی نافذ فرد را متوجه کار یا صحبت ناشایستش کنید.

استفاده از شگرد رویارویی مستقیم نه تنها باعث می شود دیگران برای شما احترام بیشتری قائل شوند بلکه شما خود موجب می شوید که برای خود احترام کسب کنید.

با به کار بردن شگرد رویارویی مستقیم، فرد سمی بدون تعارف می فهمد که شما دستش را خوانده اید و با شوخی و کنایه و موذی بازی نمی تواند شما را طعمه ی خود قرار دهد و دیگر قادر به ضربه زدن از پشت به شما نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - رفتارشناسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: