حقوق خبر

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

با این شگرد زیرکانه فرد را به پاسخ گویی به سلسله سوالاتی وا می دارید که پاسخ های آن تنها می تواند بله یا خیر باشد، و شما با این شیوه به مثابه ی وکیل مدافعی عمل می کنید که در دادگاه با سوالات خود فرد سمی را به مسیری هدایت می کند که در انتها محکوم شود و فردی ابله و کم خرد جلوه نماید

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 6
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

6- شگرد مطرح کردن پرسش های هدایت کننده همراه با آرامش (زیر ضرب بردن فرد سمی با پرسش های هوشمندانه)

با استفاده از این شگرد فرد سمی به این واقعیت می رسد که رفتاری که با شما کرده یا حرفی که به شما زده تا چه حد احمقانه، مسخره، یا سطحی بوده است.

با این شگرد زیرکانه فرد را به پاسخ گویی به سلسله سوالاتی وا می دارید که پاسخ های آن تنها می تواند بله یا خیر باشد، و شما با این شیوه به مثابه ی وکیل مدافعی عمل می کنید که در دادگاه با سوالات خود فرد سمی را به مسیری هدایت می کند که در انتها محکوم شود و فردی ابله و کم خرد جلوه نماید.

حتماً به خاطر داشته باشید زمانی که از این شگرد استفاده می کنید باید با لحنی کاملاً آرام و با تسلط کامل کلام، فرد سمی را خطاب کنید و اجازه ندهید لرزش صدا و لحن گفتارتان، احساسات و آشفتگی درونتان را آشکار کند.

در مجموع، به طور پیوسته و در عین حال با آرامش و لحنی نافذ، با مجموعه ای از پرسش های منطقی و خردمندانه در شعور فرد یا باور ابلهانه اش تردید روا می دارید و در عین حال فرد را با پرسش های خود به تفکر وا می دارید تا در پی پاسخگویی به هر پرسش، به نابخردانه بودن گفته ی خود اذعان کند.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - رفتارشناسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: