حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 20

پایگاه خبری حقوق نیوز

20– قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح

20– قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح

(مصوب 18 تیر ماه 1351)

‌ماده واحده - افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا‌مصوب اسفند ماه 1333 می‌توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند و کانون وکلا دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاء‌خواهد کرد.

‌الف - دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق.

ب - دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالی و یا 8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضایی زیر:

1 - رییس و عضو دادگاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش.

2 - دادستان ارتش و معاون او.

3 - رییس و عضو دادگاه‌های نظامی.

4 - دادستان و دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی.

بیشتر بخوانید:

وکالت در قوانین آیین دادرسی

قوانین خاص وکالت

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - قوانین خاص وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: