حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 22

پایگاه خبری حقوق نیوز

22- ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور

22- ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور

(مصوب 18/11/1352)

تبصره 79 – صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضایی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت گرفته اند و نمی توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلاء پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاونی وکلاء از محل اینز وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید:

وکالت در قوانین آیین دادرسی

قوانین خاص وکالت

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - قوانین خاص وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: