حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 23

پایگاه خبری حقوق نیوز

23– از قانون حمایت خانواده

23– از قانون حمایت خانواده

(مصوب 15/11/1353)

ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.

بیشتر بخوانید:

وکالت در قوانین آیین دادرسی

قوانین خاص وکالت

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - قوانین خاص وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: