حقوق خبر
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 9)

شگرد تلافی می تواند به شما کمک کند با استفاده از تخیل یا تصویرپردازی ذهنی، قدری از فشار عصبی ناشی از عملکرد افراد سمی را از درون خود بیرون بریزید


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

شگرد تلافی می تواند به شما کمک کند با استفاده از تخیل یا تصویرپردازی ذهنی، قدری از فشار عصبی ناشی از عملکرد افراد سمی را از درون خود بیرون بریزید.

در واقع ابزار این شگرد استفاده از تخیل است. به این معنی که این اتفاق در حقیقت به وقوع نمی پیوندد و شما این گونه تخیلات خود را عملاً در زندگی واقعی پیاده نمی کنید.

مثلاً زمانی که مشغول تماشای یک مسابقه بوکس هستید ناخودآگاه رئیس خود را (که دل خونی ازاو دارید) مجسم می کنید که ضربه ی سنگین یکی از این مشت ها حواله اش می شود، و به دنبال آن احساس خوبی به شما دست می دهد چرا که به طور ناخودآگاه چنین تصوری، از میزان خشم و نفرت درون شما نسبت به شخص متخاصم می کاهد.

گاه حتی دیده شده افرادی که از آزارهای یک فرد سمی در عذاب بوده اند و توان رویارویی با او یا تلافی عمل او را نداشته اند، با استفاده از کاغذ و مداد آن فرد را به اشکال موهن و ترسناکی بر روی صفحات کاغذ کشیده اند، مثلاً او را به صورت یک هیولا یا خفاش ترسیم کرده اند و پس از این گونه ترسیمات و تشبیه آنها به فرد مذکور، کاغذها و تصاویر را با حرص پاره کرده یا آتش زده اند و سپس به دور انداخته اند و بدین صورت خشم خود را نسبت به آن فرد برون ریزی کرده و کاهش داده اند.

گاه برخی از افراد در زندگی شما به حدی سمی و باعث عذاب هستند که در دلتان ناخودآگاهانه آرزوی مرگ یا ناکار شدن او را می کنید. هرچند که باید بگوییم این نوع افکار و آرزوی بد کردن برای هر فردی، ولو سمی، روا نیست. از سویی از لحاظ اخلاقی و وجدانی چنین تصوراتی پسندیده نیست، ولی باید بگوییم اگر گاه شما چنین احساس یا تخیلی درباره ی کسی داشته اید، این احساسی طبیعی است که بسیاری از افراد ممکن است دست کم یک بار در عمر خود چنین حسی را نسبت به شخصی کرده باشند یا روزانه چنین تخیلاتی نسبت به بعضی از افراد به ذهنشان خطور کرده باشد. اگر گاه چنین تصوراتی به ذهن شما نیز خطور کرده بدانید که این امر غیرطبیعی نیست، ولی مراقب باشید که ذهنتان بیش از حد با آنها درگیر نشود و پا را از گلیمتان فراتر نگذارید که این کار بر بار منفی احساسات شما می افزاید.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 8)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - رفتارشناسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: