حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 26

پایگاه خبری حقوق نیوز

26–از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

26–از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

(مصوب 13/4/1358)

ماده 12 – متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می شود ونباید از 5 روز تجاوز نمایدیک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.

تبصره1 – مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: