حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 27

پایگاه خبری حقوق نیوز

27- از لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

27- از لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

(مصوب مهر 1358)

‌ماده 13 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.

‌ماده 26 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های بخش سابق مقرر بوده است.

ماده 29 - احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقیقی و جزایی (‌در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا متهم یا‌وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

 

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: