حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 28

پایگاه خبری حقوق نیوز

28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری

28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری

(مصوب 20/3/1359 شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده واحده - به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور و پاکسازی در کانون وکلاء هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلاء‌دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلاء دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید‌برگزار نمی‌شود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

‌تبصره 1 - مدت اختیار این هیأت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود، سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.

‌تبصره 2 - جرائم و تخلفاتی که مغایر پاکسازی است همان است که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.

 

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: