حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 33

پایگاه خبری حقوق نیوز

33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی

33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی

(مصوب 7/3/1374)

ماده واحده ـ به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امدادامام خمینی‌، بنیاد مستضعفان‌، جانبازان انقلاب اسلامی‌، ستاد رسیدگی به امور آزادگان‌، شهرداریها،بانکها و دانشگاههای غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی‌خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی ‌مربوط در مراجع قضایی معرفی‌نمایند.

1 ـ مورخ 30/6/1376 عبارت زیر به این ماده واحده اضافه شد:

«و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی‌ و موسسات‌انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای‌عمومی غیر دولتی‌.»

 

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: