حقوق خبر
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 37

پایگاه خبری حقوق نیوز

37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

(مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی)

ماده 39 - ماده (95) و تبصره‌های آن حذف و متن زیر به عنوان ماده (95) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن جایگزین می‌گردد:

‌ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

‌الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ماده 40 - ماده (96) و تبصره‌های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده 96 –

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - ...................................

5 - وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی

‌ماده 58 - ماده (131) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (000 000 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

‌تا میزان یکصد میلیون (000 000 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (000 000 30) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

‌تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (000 000 100) ریال به نرخ بیست‌و پنج درصد (25%)

‌تا میزان یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال به نرخ سی‌درصد (30%)

‌نسبت به مازاد یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

ماده 87 - در ماده (192) عبارت «‌پنج درصد» به عبارت «‌ده درصد (10%)» اصلاح و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

‌در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: