حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 3

پایگاه خبری حقوق نیوز

3- متحدالمال راجع به وکلای عدلیه (شماره 5898-17035 مورخ 30/5/1307)

3- متحدالمال راجع به وکلای عدلیه (شماره 5898-17035 مورخ 30/5/1307)

چون به موجب قانون اصول تشکیلات جدید که اخیراً به تصویب رسیده است سوای وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر به طور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی) و چون برای اخذ مجوز لااقل چندروزی وقت لازم است محاکم باید کسانی را که مشغول وکالت بوده اند فقط تا آخر مهر در محاکم پذیرفته و از آن تاریخ به بعد فقط اشخاصی را می تواند به سمت وکالت در محاکم پذیرفت که دارای جواز مخصوص باشند.

1-تقاضانامه ها باید بر طبق اوراق مخصوصی که از طرف احصائیه امور قضایی فرستاده می شود تنظیم گردد.

2- تقاضاکننده در موقع لزوم درخواست باید ورقه سجل احوال خود را ارئه، دو قطعه عکس تذکره تسلیم نماید. متصدی امر یکی از عکس ها را به ورقه درخواست در محل مخصوص الصاق و تقاضا کننده متن عکس را امضا می نماید. امضا باید به طوری تحریر شود که نصف آن روی عکس و نصف آن روی ورقه درخواست باشد.

3- رئیس عدلیه قسمت و امضا و عکس تقاضا کننده و سابقه وکالت را ذیل ورقه درخواست تصدیق می نماید.

4- مفاد فقرات شش گامه ماده صدم قانون تشکیلات باید از طرف مدعی العموم یا قائم مقام رعایت شود.

عبداله بهرامی – محل مهر وزارت عدلیه

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: