حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 4

پایگاه خبری حقوق نیوز

4- متحدالمال در خصوص چگونگی شکایت از وکلاء

4- متحدالمال در خصوص چگونگی شکایت از وکلاء

نظر به اینکه شکایاتی که از عملیات وکلاء واصل می شود مبهم و امضا و هویت نویسنده معلوم نیست و بدون اینکه موضوع شکایات و دلایل و مدار و جریان امر را معلوم نمایند فقط در شکایت نامه به ذکر کلیات اکتفا می نمایندکه برای رسیدگی کافی نیست، بنابراین به اشخاصی که شکایت از وکلا عدلیه دارند اعلام می شود باید در شکایت نامه که به وزارت عدلیه می دهند نکات ذیل را رعایت نموده و به طور وضوح بنویسند :

اسم و نام خانوادگی و محل اقامت شاکی

اسم و شهرت وکیل مشتکی عنه

علت و موضوع شکایت با قید مختصری از شرح قضیه و چگونگی تخلف

دلائل و مدارک

در کدام دعوی وکیل مشتکی عنه وکالت داشته و دعوی مزبور در چه تاریخ و کدام محکمه مطرح بوده است بدیهی است شکایت نامه که فاقد نکات فوق الذکر باشد قابل ترتیب اثر نبوده و بلاجواب خواهد بود.

داور- وزیر عدلیه

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: