حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 5

پایگاه خبری حقوق نیوز

5-متحد المال راجع به محاکمه جزایی وکلای عدلیه (نمره 5553-32209 مورخ 10/10/1307)

5-متحد المال راجع به محاکمه جزایی وکلای عدلیه (نمره 5553-32209 مورخ 10/10/1307)

به عموم پارکه های ایالات و ولایات :

نظر به ماده صدم قانون اصول تشکیلات جدید لزوماً ابلاغ می شود هر گاه یکی از وکلای عدلیه تحت محاکمه جزائی واقع شد باید اولاً جواز مشارالیه توقیف و مراتب را با قید اسم و نام خانوادگی وکیل مورد تعقیب و مختصری از شرح قضیه به احصائیه امور قضایی اطلاع دهید. ثانیاً از علت استرداد جواز و تاریخ آن احصائیه را مسحتضر نمایید. بدیهی است استرداد جواز وقتی ممکن خواهد بود که موانع قانونی آن مرتفع شده باشد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: