حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 7

پایگاه خبری حقوق نیوز

7-اخطار به وکلای عدلیه مرکز در خصوص حق وکالت (نمره 4141 مورخ 22/1/1308)

مطابق ماده یکصد و سوم قانون اصول تشکیلات جدید مقرر می شود وکلاء عدلیه اعم از مرکز و ولایات نمی توانند از موکل خود حق وکالت در مرحله بالاتر از مرحله که در جواز آنها قید شده بگیرندمگر آنکه برای مرحله که مجاز می باشند دارای جواز وکالت اتفاقی باشند.

بهرامی – وزارت عدلیه اعظم

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: