حقوق خبر
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 10)

شگرد قطع رابطه معمولاً در مواردی استفاده می شود که شما با فردی مواجه هستید که آزارش نسیبت به شما پایانی ندارد؛ یعنی افرادی که به شما ثابت کرده اند به هیچ روش دیگری دست از بد کردن به شما بر نمی دارند یا به قدری آسیب زننده هستند که دیگر بهتر است عطایشان را به لقایشان ببخشید و برای همیشه آنها را از من زندگی خود کنار بگذارید

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 10)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

شگرد قطع رابطه با فرد سمی

شگرد قطع رابطه معمولاً در مواردی استفاده می شود که شما با فردی مواجه هستید که آزارش نسیبت به شما پایانی ندارد؛ یعنی افرادی که به شما ثابت کرده اند به هیچ روش دیگری دست از بد کردن به شما بر نمی دارند یا به قدری آسیب زننده هستند که دیگر بهتر است عطایشان را به لقایشان ببخشید و برای همیشه آنها را از من زندگی خود کنار بگذارید. در چنین مواردی مجبورید با این افراد قطع ارتباط کامل کنید و دیگر برای تان اهمیتی نداشته باشد که آنها در زندگی شما یا در کنار شما باشند. دیگر برای تان مهم نباشد که آنها در زندگی شان چگونه اند و چه می کنند، زنده اند یا مرده، خوشبختند یا خیر. هرچند که برای شان هیچ آرزوی بد و ناجوری نمی کنید ولی دیگر مطلقاً کاری با آنها ندارید. آنها را پشت سر می گذارید و دیگر پشت سرتان را هم نگاه نمی کنید.

با استفاده از شگرد قطع رابطه، شما با فرد قطع رابطه می کنید نه به این دلیل که دوستش ندارید، بلکه شاید دوستش هم داشته باشید. شما در اصل با او قطع رابطه می کنید تا محدودیتی دائم برای این رابطه قائل شوید؛ شاید که آن فرد برود و درباره رفتارهایش فکر کند و ببیند چگونه با این گونه برخوردها باعث آزار اشخاص می شود تا جایی که دیگران با او قطع ارتباط می کنند. خوشبختانه شما نیز دیگر ناچار نیستید به آن فرد وابسته و دلبسته باشید و قربانی رفتارهای سمی اش شوید.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 7)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 8)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 9)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - رفتارشناسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: