حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 8

8-متحد المال راجع به لباس وکلای عدلیه در تابستان (نمره 963-4155 مورخ 16/2/1308)

8-متحد المال راجع به لباس وکلای عدلیه در تابستان (نمره 963-4155 مورخ 16/2/1308)

وکلا عدلیه مجازند در تابستان لباس متحدالشکل خود را که به موجب متحدالمال نمره 21838/8132/7/7 مقرر است از پارچه سفید که ضخامت آن به حد مقتضی باشد تهیه و استعمال نمایند. ضمناً خاطر نشان می شود که استعمال شلوار سفید با نیم تنه خاکی یا معکوس ممنوع است و کلاه در هر صورت بایستی خاکی باشد.

داور – وزارت عدلیه اعظم

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: