حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 9

پایگاه خبری حقوق نیوز

9- متحدالمال وزیر عدلیه در خصوص مواد 103 و 108 قانون اصول تشکیلات عدلیه

9- متحدالمال وزیر عدلیه در خصوص مواد 103 و 108 قانون اصول تشکیلات عدلیه

در موارد ذیل وکیل موقتا ممنوع الوکاله می شود :

هر گاه وکیل ایجاد وسائط کند.

در صورتی که وکیل در وقت مقرر بدون عذر موجه در محکمه حاضر نشود.

هر گاه وکیل برای تعویق حق طرف از وکالت استعفا داده و سپس به وسیله وکالت نامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نماید یا ادعای جعل و یا تعیین جاعل را برای تعویق در احقاق حق طرف و یا برای تطویل محاکمه بنماید و به طور کلی هر گاه رویه وکیل این باشد که عادتاً موجبات تطویل محاکمه بنماید و به طور کلی هر گاه رویه وکیل این باشد که عادتاً موجبات تطویل محاکمه یا تعویق در احقاق حق طرف را فراهم آورد.

داور – وزیر عدلیه اعظم

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: