حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 10

پایگاه خبری حقوق نیوز

10- متحد المال راجع به تسخیر وکیل در دیوان عالی جزاء و محکمه جنایی (نمره 1864/8971 مورخ 8/4/1308)

10- متحد المال راجع به تسخیر وکیل در دیوان عالی جزاء و محکمه جنایی (نمره 1864/8971 مورخ 8/4/1308)

هر گاه وکلاء عدلیه کتباً تسخیر خود را در دیوان عالی جزاء عمال دولت یا دیوان عالی جنایی در ساعت مقرره برای محاکم اظهار داشتند بدون تقاضای ارائه تصدیق از محاکم مذکوره اظهار وکیل را قبول نمایید ولی در صورتی که صحت اظهار وکیل مورد تردید واقع شود مراتب را به احصائیه امور قضایی راپورت دهید تا قضیه مورد تحقیق و تعقیب واقع گردد.

داور – وزیر عدلیه اعظم

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: