حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 11

پایگاه خبری حقوق نیوز

11- متحد المال در خصوص اعطاء رسید در قبال لوایح و نوشتجات تقدیمی وکلاء (نمره 8800 مورخ 29/4/1308)

11- متحد المال در خصوص اعطاء رسید در قبال لوایح و نوشتجات تقدیمی وکلاء (نمره 8800 مورخ 29/4/1308)

به عموم دفاتر محاکم و پارکه های مرکزی و عدلیه های ولایات و ایالات ابلاغ می شود :

راجع به تهیه اوراق چاپی

از قرار مذکور تهیه اوراق چاپی باری وکلای عدلیه در دفاتر مرسوم و معمول نیست که در مقابل لوایح و نوشتجات تقدیمی از طرف وکلاء یا صاحبان دعاوی رسید چاپی به تسلیم کننده اوراق داده شود و این مساله تولید اشکال و شکایت می کند. لذا به شعبه ملزومات دستور داده شد که اوراق چاپی به عنوان رسید دفاتر محاکم تهیه نموده و به دفاتر تحویل نمایند و دفاتر محاکم من بعد موظفند در مقابل لوایح و نوشتجات و هر مراسله که از طرف ارباب رجوع ومتداعیین مربوط به کار محاکمه خودشان به دفتر و محکمه داده می شود در روی ورقه چاپی رسید با قید تاریخ وصول و تعیین موضوع مراسله و اسم تسلیم کننده با امضا مسئول گیرنده و مهر دفتر محکمه به تسلیم کننده بدهند و بلافاصله اوراق ماخوذه را به دوسیه ضمیمه و در ظهر آن فهرست نمایند و در مواقعی هم که استرداد عین ورقه به صاحب و ذی نفع آن ضرورت پیدا می کند رسید چاپی داده شده مسترد و باطل شده و در جوف دوسیه عمل ضبط خواهد شد.

داور – وزیر عدلیه اعظم+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: