حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 12

پایگاه خبری حقوق نیوز

12- متحد المال راجع به حضور وکیل در دو محاکمه (نمره 2396 مورخ 29/2/1309)

12- متحد المال راجع به حضور وکیل در دو محاکمه (نمره 2396 مورخ 29/2/1309)

نظر به ماده 103 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می دارد :

ماده 1- در مواردی که وکلای عدلیه در یک ساعت برای حضور در دو محکمه دعوت شده باشند باید در محکمه حاضر گردند که اخطار آن قبلاً به رویت آنها رسیده است، اگر چه محکمه مزبوره از حیث درجه پایین تر از محکمه ای باشد که اخطار ان بعداً رویت شده است. در این صورت وکلاء مکلف اند نسخه ثانی اخطار اول را به لایحه ای که برای اعتذار به محکمه بعدی می فرستند ضمیمه نمایند و الا غایب محسوب خواهند شد.

ماده 2 – وکلایی که از طرف محکمه جنایی یا دیوان عالی جزاء برای مدافعه متهمین تعیین شده اند از این قاعده مستثنی ولی باید قبلاً معذوریت خد را به اطلاع محکمه برسانند.

ماده 3 – وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند نمی توانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعتت در دو محکمه دعوت شده باشند باید به یکی از دو محکمه ای که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت و توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.

ماده 4 – محاکم عدلیه مکلفند که در صورت مشاهده تخلف ازمقررات فوق مراتب را به وزارت عدلیه راپورت دهند.

داور- وزارت عدلیه اعظم

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: