حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 14

متحد المال راجع به ندادن جواز وکالت به مستخدمین منتظر خدمت قضایی (نمره 4076-12115 مورخ 23/5/1309)

پایگاه خبری حقوق نیوز

14– متحد المال راجع به ندادن جواز وکالت به مستخدمین منتظر خدمت قضایی (نمره 4076-12115 مورخ 23/5/1309)

14– متحد المال راجع به ندادن جواز وکالت به مستخدمین منتظر خدمت قضایی (نمره 4076-12115 مورخ 23/5/1309)

در تعقیب متحدالمال نمره 4828-16561 مورخ اول مهر 1308 دائر به عدم موافقت با صدور جواز وکالت مستخدمین قضایی منتظر خدمت لزوماً اخطار می نماید که چون بسط تشکیلات پاره ای نقاط در نظر است و به منتظرین خدمت قضایی این وزارت خانه ممکن است احتیاج باشد و خدماتی ارجاع شود در صورت قبول نکردن خدمتی که به آنها رجوع می شود و حفظ انتظامات داخلی، مزارت عدلیه خود را مجبور می بیند که به این قبیل مستخدمین اجازه وکالت در عدلیه را نداده و در صورتی که جواز وکالت در عدلیه را نداده و در صورتی که جواز وکالت آنها قبلاً صادر شده باشد مسترد دارد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: