حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 16

متحدالمال به عموم محاکم مرکز ولایات وایالات راجع به وکیل در توکیل (نمره 34678 مورخ 13/9/1309)

پایگاه خبری حقوق نیوز

16– متحدالمال به عموم محاکم مرکز ولایات وایالات راجع به وکیل در توکیل (نمره 34678 مورخ 13/9/1309)

16– متحدالمال به عموم محاکم مرکز ولایات وایالات راجع به وکیل در توکیل (نمره 34678 مورخ 13/9/1309)

از قرار معلوم بعضی از محاکم وکیلی را که وکیل در توکیل معین می کند به عنوان اینکه خود وکیل در توکیل از وکلاء مجاز نیست قبول نمی کنند. چون مطابق ماده 98 اصول تشکیلات عدلیه تعیین وکیل مجاز برای جلسات محاکم عدلیه است و وکیل در توکیل دخالتی در جلسات محاکمه نخواهد داشت، بنابراین پذیرفتن این قبیل وکالت مانعی نداشته و محاکم می توانند وکیل مجاز تعیین شده از طرف وکیل در توکیل را بپذیرند.+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: