حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 42

پایگاه خبری حقوق نیوز

42– آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317 (شماره 17/2409/1223)

42– آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317 (شماره 17/2409/1223)

نظر به اینکه بین مراجعه کنندگان به عدلیه و یا اداره ثبت اسناد و املاک اشخاصی یافت می شوند که از قوانین و سایر مقررات بی اطلاع بوده و تمکن کافی هم برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و به این ترتیب نمی توانند از وسائلی که قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده به حق خود برسند وزارت عدلیه به شرح سواد پائین دفتر راهنمائی برای هدایت آنها تشکیل و انجام این امر را به عهده کانون وکلاء قرار داده تا وظیفه مهمی را که وکلاء عدلیه در کمک به احقاق حق دارند نسبت به تمام طبقات اعم از اینکه قادر به دادن حق الوکاله باشند یا نه به طور مساوی انجام دهند بنابراین بعدها کسانی که دارای تمکن کافی نیستند اگر احتیاج به مراجعه به مقامات قضائی و یا ثبتی پیدا می کند می توانند به دفتر راهنمائی رجوع نمایند. دفتر راهنمائی سعی می کند نسبت به درخواست هائی که می رسد خود رسیدگی و تعیین تکلیف و مساعدت های معنوی نماید و اگر دید برای احقاق حق دخالت وکیل عدلیه لازم است به قسمت معاضدت قضائی صاحب کار را هدایت می کند تا وکیل مجانی برای او انتخاب شود.

ماده 1 – کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام المنفعه و بنگاه هایی که به منظور امور خیریه درست شده از راهنمایی استفاده می کنند.

ماده 2 – راهنمائی نسبت به کلیه دعاوی که در عدلیه اعم از دوایر جزائی یا حقوقی طرح شده و یا طرح می شود و همچنین نسبت به اموری که در دوائر اجرا مطرح است و یا می بایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاک و اعتراض بر ان و اسناد لازم الاجرا ممکن است به عمل آید .

ماده 3 – تقاضا نامه راهنمائی ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمی گیرد. مرجع این تقاضا نامه دفتر کانون وکلا است وقتی این تقاضا قبول می شود که تقاضا کننده عدم تمکن خود را برای رجوع به وکیل اعلام نماید.

ماده 4 – دفتر راهنمائی تشکیل می شود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مامورین قضایی و کارآموزان یا وکلاء و یا سایر کسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهند داشت.

ماده 5 – همین که درخواست از دفتر راهنمائی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده، رئیس دفتر شخصاً یا به وسیله یکی از اعضا آن را مورد بررسی قرار داده و به صاحب کار راهنمائی می کند که چه اقدامی می بایستی برای انجام کار خود به عمل آورد و به چه مرجعی می بایستی رجوع نماید.

ماده 6 – راهنمائی به مسئولیت رئیس دفتر راهنمائی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضا اقدام به آن شده باشد.

ماده 7 – راهنمائی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد در هر حال خلاصه آن باید در دفترچه قید شود.

ماده 8 – راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسئولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلا ایجاد نمی کند ولی ارتکاب خبط در راهنمائی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.

ماده 9 – اگر دفتر راهنمایی دید که مراجعه کننده مدرکی برای اصبات ادعای خود ندارد در ضمن راهنمایی این نکته را خاطر نشان می نماید که دعوای او ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

ماده 10 – اگر در اثر راهنمایی احتیاج به معاضدت قضایی پیدا شد مراجعه کننده به معاضدت قضایی هدایت شده و ضمناً به او اعلام خواهد شد که اظهار عدم تمکن از نظر معاضدت قضایی کافی نیست و باید دلائلی که بر اعسار خود دارد به معاضدت قضایی ارائه بدهد تا وکیلی برای او انتخاب شود.

ماده 11 – هیئت مدیره کانون وکلا مامور اجرای این آیین نامه است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: