حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 43

پایگاه خبری حقوق نیوز

43- آیین نامه در مورد شرکت در جلسات سخنرانی توسط کارآموزان (مصوب 1317)

43- آیین نامه در مورد شرکت در جلسات سخنرانی توسط کارآموزان (مصوب 1317)

وزارت دادگستری نظر به ماده 25 قانونوکالت مقرر می دارد :

1- وکلا پایه دوم و سوم و کارآموزان و کارگشایان باید از اول وقت تا آخر در نشست های تمرینی و عمومی بنگاه سخنرانی که از طرف کانون وکلا تعیین می شود حاضر باشند.

2- وکلا پایه اول در صورتی که از طرف کانون وکلا دعوت شوند باید در جلسات تمرینی و عمومی حضور بهم رسانند.

3- کارآموزان باید لااقل در دوره کارآموزی در دو سخنرانی به شکل مناظره و دو سخنرانی به شکل دادگاه شرکت نمایند.

4- صورت غیبین جلسات نگاه سخنرانی به دادسرای انتظامی وکلا خواهد فرستاد. (صفحه 230 مجموعه قوانین 1317)

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: